Hlavní stránka arrow Maturity
Maturity
PODZIM 2017

Písemné zkoušky se v podzimním období konají v termínu od 4. 9. do 8. 9. 2017.

Spádovou školou byla určena Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace. MŠMT vydá jednotné zkušební schéma písemných zkoušek (podrobný rozpis termínů) nejpozději do 15.8.2016. Pozvánku s přesným termínem by měli maturanti obdržet mailem po tomto termínu.

Podzim

Podrobnější informace o písemkách ZDE  


Ústní část maturitní zkoušky včetně obhajob se bude konat 12. září 2017 od 7:45 hodin v budově A (Komenského ul.).

Více podrobností ještě zveřejním 


Studenti a absolventi: Víte, kdy musíte/nemusíte platit pojistné na sociální zabezpečení?

 
Školní seznam literárních děl a témata ústní zkoušky 2017

Při sestavování seznamu četby použijte tento formulář word.gif,writer.gif (ukázka částečně vyplněného seznamu)

   Hotelnictví a turismus   Gastronomie
 Školní seznam literárních děl

pdf.gif

pdf.gif

Témata pro úlohy ústní zkoušky společné části

 Hotelnictví a turismus 

 Gastronomie 

 Německý jazyk 

pdf.gif

pdf.gif

 Anglický jazyk  

pdf.gif

pdf.gif

 
Maturity ve školním roce 2016/2017

Určení nabídky, formy a termínů konání povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2016/17   

Ředitel Hotelové školy Mariánské Lázně, v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona č. 242/2008 Sb.; Vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. určuje nabídku, formu a termíny konání povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro jarní i podzimní zkušební období v roce 2017 takto:

Obor vzdělávání: 65 – 42 – M / 01 Hotelnictví (ŠVP - Hotelnictví a turismus)

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky
  Název    Forma    Poznámka   
_Anglický jazyk
_Německý  jazyk
  ústní zkouška
_před zkušební maturitní komisí 
Žák volí jeden cizí jazyk, jiný než ten z kterého koná zkoušku ve společné části maturitní zkoušky. Témata - Anglický jazyk
Témata - Německý jazyk 
  Ekonomická část    ústní zkouška
_před zkušební maturitní komisí 
  Soubor více předmětů:
• Ekonomika
• Účetnictví
• Cestovní ruch
• Základy práva
• Právo v podnikání
Témata - Ekonomika Témata - Účetnictví
Témata - Základy práva Témata - Právo v podnikání
Témata - Cestovní ruch
  Odborná část    maturitní práce
_a její obhajoba před zkušební maturitní komisí 
  Soubor více předmětů:
• Hotelový provoz
• Restaurační provoz
• Management a marketing
• Technologie přípravy pokrmů
• Technika obsluhy a služeb
• Učební praxe

 Témata - Maturitní práce
Témata - Maturitní práce 

Nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky
 Název   Forma   
  Ruský jazyk    ústní zkouška před zkušební maturitní komisí  pdf.gif 
  Francouzský jazyk    ústní zkouška před zkušební maturitní komisí  pdf.gif 
  Matematika    ústní zkouška před zkušební maturitní komisí  pdf.gif 

V jarním zkušebním období se obhajoby maturitní práce a zkoušky profilové části před zkušební maturitní komisí (tj. ústní zkoušky) konají v období od 16. května do 10. června 2017. Konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.
V podzimním zkušebním období je pro zkoušky profilové části (všech forem) maturitní vyhláškou stanoveno období od 1. září do 20. září 2017.


Obor vzdělávání: 65 – 41 – L / 51 Gastronomie

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky
Název Forma Poznámka  

Ekonomická část

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Soubor více předmětů:
• Ekonomika
• Účetnictví 

pdf.gif 

pdf.gif

Odborná část teoretická  ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Soubor více předmětů:
• Hotelový provoz
• Výroba a odbyt v gastronomii

pdf.gif 

pdf.gif

Odborná část praktická  maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí 

Soubor více předmětů:
• Odborná praxe
• Práce s počítačem
• Obchodní korespondence

Témata - Maturitní práce
Témata - Maturitní práce 
  Nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky  
Název  Forma   
Anglický jazyk  ústní zkouška před zkušební maturitní komisí  pdf.gif 
Německý jazyk  ústní zkouška před zkušební maturitní komisí  pdf.gif 
Matematika  ústní zkouška před zkušební maturitní komisí  pdf.gif 

V jarním zkušebním období se obhajoby maturitní práce a zkoušky profilové části před zkušební maturitní komisí (tj. ústní zkoušky) konají v období od 16. května do 10. června 2017. Konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.
V podzimním zkušebním období je pro zkoušky profilové části (všech forem) maturitní vyhláškou stanoveno období od 1. září do 20. září 2017.
 

 
Informace k autentizačnímu kódu VPŽ

Tento kód naleznete na výpisu z přihlášky, který byl všem přihlášeným maturantům zaslán mailem. Výpis z přihlášky tvoří třetí a čtvrtou stranu tohoto dokumentu. Požadovaný kód je na třetí straně.

 
Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka byl zpřístupněn žákům 1. února 2017 na adrese vpz.cermat.cz.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo i pro letošní ročník maturitní zkoušky výsledkový portál žáka za účelem jednoduchého a efektivního způsobu poskytnutí informace o výsledcích zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky přímo maturantům.

Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na soukromou e-mailovou adresu. Více informací k výsledkovému portálu žáka naleznete zde.

 
© 2017 Hotelová škola Mariánské Lázně
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License. . . .