Hlavní stránka arrow Závěrečné zkoušky
Závěrečné zkoušky
Opravné závěrečné zkoušky - 2017

V souladu s § 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem stanovil ředitel Hotelové školy Mariánské Lázně, příspěvková organizace termíny opravných zkoušek a příslušné zkušební komise, termíny náhradních zkoušek a termíny zkoušek pro žáky, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu podle §2 odst. 5 z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku takto:

PODZIM 2017      
 

Písemná část

Praktická část

Ústní část

 

1. září 2017

4. - 12. září 2017
(4. září od 13:00 - cizí jazyk)

13. září 2017 

   od 8:00 hod.

 dle harmonogramu pracovišť OV

od 14:00 hod.

ZIMA 2017      
 

Písemná část

Praktická část

Ústní část

 

6. prosince 2017

7. - 13. prosince 2017
(7. 12. od 13:00 - cizí jazyk)

20. prosince 2017 

   od 8:00 hod.

 dle harmonogramu pracovišť OV

od 14:00 hod.

Vyhláška č. 47/2005 Sb. ze dne 18. ledna 2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem (§5, odstavec 2): Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce 1 chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

Formulář pro toto oznámení je ke stažení ZDE

(termíny uvedené v oznámení uvádějte ve tvaru: PODZIM 2017, ZIMA 2017, JARO 2018)


Fotografie ze závěrečných zkoušek

Předávání výučních listů  


Studenti a absolventi: Víte, kdy musíte/nemusíte platit pojistné na sociální zabezpečení?

 
Závěrečné zkoušky - 2017

V souladu s § 2 vyhlášky č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem stanovil ředitel Hotelové školy Mariánské Lázně termíny pro konání závěrečných zkoušek konaných ve školním roce 2016/2017 takto:

Červen 2017      
 

Písemná část

Praktická část

Ústní část

 

2. 6. 2017

5. - 16. 6. 2017

19. + 20. 6. 2017

   od 8:00 hod.

dle harmonogramu pracovišť OV

od 8:00 hod.

Jmenování zkušebních komisí 

Organizace závěrečných zkoušek

31. května  Předání výročních vysvědčení 
  2. června  Písemná část ZZ (všichni) 
  5. června  Zkouška z NJ (rozpis
  Zkouška z AJ (rozpis
  6. června  Zkouška z NJ (rozpis
  Zkouška z RJ (rozpis)  
5. - 15. června  Praktická část ZZ (podle rozpisu pracovišť) 
19. června  Ústní část ZZ (Čí - u3.E + u3.A)
20. června  Ústní část ZZ (Ku - u3.B + u3.A
23. června  Předávání výučních listů MěÚ ML (14:00 hod
 
© 2017 Hotelová škola Mariánské Lázně
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License. . . .