Hlavní stránka
Předpokládané počty přijímaných 2018
Obor
(kód a název)
První kolo

Druhé kolo

Třetí kolo

60

33

26

       
30

13

7

30

9

6

       
30

25

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení
Výsledky 2. kola: Hotelnictví, Kuchař, Číšník a Gastronomie

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
Výsledky 1. kola: Hotelnictví, Kuchař, Číšník a Gastronomie
Výsledky 1. kola po náhradním termínu: Hotelnictví

Schůzka s uchazeči o obor Hotelnictví, Kuchař a Číšník

Informace o jednotných přijímacích zkouškách
Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2017/2018 
Přihláška ke studiu
Jak to bude s výsledky přijímacích zkoušek 

Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se tato rozhodnutí považují za oznámená.

 Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena shodně pro všechny obory na
1. termín             10. května 2018
2. termín             11. května 2018

Uznávání zahraničního vzdělání 

Střední školy

 
Jednotná přijímací zkouška 2017

 Informace k jednotným přijímacím zkouškám naleznete ZDE

Tiskopisy přihlášek ke stažení ZDE

Testy - použité v roce 2016 jsou ZDE

Ilustrační testy 2016 jsou ZDE

 
© 2018 Hotelová škola Mariánské Lázně
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License. . . .