Hey! fuck me father u want to fuck me? okay and i see more porn movie site.. hd videos free amazing porn videos.
Hlavní stránka arrow Přijímací řízení
Předpokládané počty přijímaných 2017
Obor
(kód a název)
 První kolo

 Druhé kolo

 
60

17

 
       
30

18

 
30

10

 
       
30

23

 
3. kolo plánujeme na konec srpna

Výsledky 2. kola:

Kuchař,  Číšník, Gastronomie, Hotelnictví

 Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení


Výsledky 1. kola: KUCHAŘ,  ČÍŠNÍK,  Gastronomie, Hotelnictví a turismus

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Informace o jednotných přijímacích zkouškách

Přihláška ke studiu

Jak to bude s výsledky přijímacích zkoušek 

Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se tato rozhodnutí považují za oznámená.

Uznávání zahraničního vzdělání 

Střední školy

 
Přijímací řízení 2017
 

 

 
 nove.gif

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A STANOVENÍ KRITÉRIÍ

 nove.gif
  • Dle §60a odstavce 5 zákona 561/2007 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odevzdá uchazeč přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 1. března. (lze doručit také prostřednictvím provozovatele poštovních služeb)
  • Správnost údajů na přihlášce potvrdí podpisem a razítkem ředitel základní školy, z níž se uchazeč hlásí. Charakter vyučovaných oborů vyžaduje posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče na přední straně přihlášky.
  • Přijímací zkoušky ověřují předpoklady uchazeče ke vzdělávání. Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období 12. a 19. dubna 2017.
  • Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2017/2018

Obor
(kód a název)
Délka
vzdělávání
Druh
vzdělávání
Forma
vzdělávání
Počet
přijímaných
4 roky
Střední
s maturitou
denní
60
Uchazeči budou konat jednotné přijímací zkoušky.
         
Obor
(kód a název)
Délka
vzdělávání
Druh
vzdělávání
Forma
vzdělávání
Počet
přijímaných
3 roky
Střední
s výučním listem
denní
30
3 roky
Střední
s výučním listem
denní
30
Uchazeči nebudou konat přijímací zkoušky. O jejich pořadí bude rozhodovat prospěch ze základní školy.
         
Obor
(kód a název)
Délka
vzdělávání
Druh
vzdělávání
Forma
vzdělávání
Počet
přijímaných
2 roky
Nástavbové
s maturitou
denní
30 

Přijímací řízení probíhá beze změn.

Uznávání zahraničního vzdělání 


  • Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel koly hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky podle § 60b odst. 1 a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.
  • Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel koly seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna.
  • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Ubytování bude zajištěno na domově mládeže:

Školské zařízení :

Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně
Adresa : Klíčova 167/4, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Ředitel : Mgr. Karel Borský
Telefon : 354 623 924-5
Fax : 354 606 252
Mail : Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
WEB: http://www.dmasjml.cz/
 
Jednotná přijímací zkouška 2017

 Informace k jednotným přijímacím zkouškám naleznete ZDE

Tiskopisy přihlášek ke stažení ZDE

Testy - použité v roce 2016 jsou ZDE

Ilustrační testy 2016 jsou ZDE

 
© 2017 Hotelová škola Mariánské Lázně
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License. . . .