Hlavní stránka arrow Maturity
Maturity
Školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušky 2022
   Hotelnictví a turismus 
 Školní seznam literárních děl

pdf.gif

Při sestavování seznamu četby použijte tento formulář word.gif, word.gif,writer.gif (ukázka částečně vyplněného seznamu)

Seznam četby odevzdat podepsaný vyučujícím ČJ nejpozději do 31. března. 

 
Maturity ve školním roce 2021/2022

Určení nabídky, formy a termínů konání povinných a nepovinných maturitních zkoušekpro školní rok 2021/22   

Ředitel Hotelové školy Mariánské Lázně, příspěvková organizace, v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů určuje nabídku, formu konání povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky a stanovuje délku konání a rozsah textu písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pro jarní i podzimní zkušební období v roce 2022 takto:

Obor vzdělávání: 65 – 42 – M / 01 Hotelnictví (ŠVP - Hotelnictví a turismus)

 Společná část maturitní zkoušky (dvě povinné zkoušky formou didaktického testu)
  Název    Forma    Poznámka 

Český jazyk a literatura

Didaktický test (DT-ČJL) 

Test tvá 75 minut.

Cizí jazyk

NEBO

Didaktický test (DT-CJ)

Test trvá 100 minut, 40 minut poslechová část, 60 minut část ověřující čtení a jazykové kompetence.

 Matematika

Didaktický test (DT-M)

Test tvá 120 minut.

Didaktické testy budou hodnoceny „uspěl/neuspěl“.
Max. 2 nepovinné zkoušky – podrobněji o nabídce nepovinných zkoušek:  https://maturita.cermat.cz/


Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky
  Název    Forma   Poznámka   

  Český jazyk a literatura 

Písemná práce (PP-ČJL) 

Práce trvá 110 minut včetně času na volbu ze 4 zadání, minimální rozsah textu je 250 slov, vytvářený text bude zaznamenán rukopisně.  
 

Ústní zkouška (ÚZ-ČJL) 

Zkouška trvá 15 minut a koná se formou rozhovoru nad pracovním listem k dílu z žákova seznamu 20 literárních děl.   

Cizí jazyk (1)
(AJ nebo NJ -zvolený pro didaktický test společné části MZ)

Písemná práce (PP-CJ)

Práce trvá 60 minut, minimální rozsah textu je 200 slov, vytvářený text bude zaznamenán rukopisně.  
 

Ústní zkouška (ÚZ-CJ)

Zkouška trvá 15 minut a koná se formou rozhovoru nad pracovním listem, jehož součástí je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Témata - Anglický jazyk
Témata - Německý jazyk

 Cizí jazyk (2)
(AJ nebo NJ - jiný než zvolený pro didaktický test společné části MZ)

Písemná práce (PP-CJ)

Práce trvá 60 minut, minimální rozsah textu je 200 slov, vytvářený text bude zaznamenán rukopisně.  
 

Ústní zkouška (ÚZ-CJ) 

Zkouška trvá 15 minut a koná se formou rozhovoru nad pracovním listem, jehož součástí je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.  Témata - Anglický jazyk
Témata - Německý jazyk

Ekonomická část 

Ústní zkouška (ÚZ-EČ)

Soubor více předmětů:
• Ekonomika
• Účetnictví
• Cestovní ruch
• Základy práva
• Právo v podnikání
Zkouška trvá 15 minut

Témata - Ekonomika Témata - Účetnictví
Témata - Základy práva Témata - Právo v podnikání
Témata - Cestovní ruch

  Odborná část 

  maturitní práce
_a její obhajoba před zkušební maturitní komisí 

Soubor více předmětů:
• Hotelový provoz
• Restaurační provoz
• Management a marketing
• Technologie přípravy pokrmů
• Technika obsluhy a služeb
• Učební praxe
Obhajoba trvá 15 minut 

 Témata - Maturitní práce
Témata - Maturitní práce

Příprava k ústní části zkoušek zkoušce trvá 15 minut.
Žák, který koná ve společné části didaktický test z matematiky, bude mít v profilové části o jednu známku méně, neboť na konání didaktického testu z matematiky již nenavazuje žádná povinná profilová zkouška.

Nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky
 Název   Forma   
 Matematika  ústní zkouška před zkušební maturitní komisí  pdf.gif 
 Ruský jazyk písemná práce + ústní zkouška (viz profilová zkouška z cizího jazyka) 

pdf.gif 

 
Fotky z maturit 2019

Několik fotek, které jsem stihl udělat. Pokud budete chtít nějakou přidat, můžete. Můžete mi je také poslat a já je tem přidám.

F O T K Y

Přeji hodně štěstí Petr Zenkl

 
Informace k maturitám

Mnoho podrobných informací se lze dočíst v Maturitním zpravodaji.

Časopis KamPoMaturitě

 
Informace k autentizačnímu kódu VPŽ

Tento kód naleznete na výpisu z přihlášky, který byl všem přihlášeným maturantům zaslán mailem. Výpis z přihlášky tvoří třetí a čtvrtou stranu tohoto dokumentu. Požadovaný kód je na třetí straně.

 
Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka byl zpřístupněn žákům 1. února 2017 na adrese vpz.cermat.cz.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo i pro letošní ročník maturitní zkoušky výsledkový portál žáka za účelem jednoduchého a efektivního způsobu poskytnutí informace o výsledcích zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky přímo maturantům.

Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na soukromou e-mailovou adresu. Více informací k výsledkovému portálu žáka naleznete zde.

 
© 2021 Hotelová škola Mariánské Lázně
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License. . . .