Hlavní stránka arrow Maturity
Maturity
PODZIM 2019

Písemné zkoušky se v podzimním období konají v termínu od 2. 9. do 6. 9. 2019

Spádovou školou byla určena ? Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizac ?. MŠMT vydá jednotné zkušební schéma písemných zkoušek (podrobný rozpis termínů) nejpozději do 15.8.2019. Pozvánku s přesným termínem by měli maturanti obdržet mailem po tomto termínu. 

Podrobnější informace o písemkách ZDE  


Ústní část maturitní zkoušky budou konat žáci jednotlivých tříd takto.

4.A 

10. 9. 2019 (odpoledne?)

4.B 

10. 9. 2019 (dopoledne)

2.SA 

11. 9. 2019 (celý den)

OBHAJOBY 

10. 9. 2019 (odpoledne)

Více podrobností ještě zveřejním 


Studenti a absolventi: Víte, kdy musíte/nemusíte platit pojistné na sociální zabezpečení?


 

 
Fotky z maturit 2019

Několik fotek, které jsem stihl udělat. Pokud budete chtít nějakou přidat, můžete. Můžete mi je také poslat a já je tem přidám.

F O T K Y

Přeji hodně štěstí Petr Zenkl

 
Podrobný harmonogram JARO 2019
 Třída

Obhajoby

Podrobný harmonogram 

 

4.A

17.5.

20. - 22. 5. 2019 

pdf.gif 

4.B

17.5.

20. - 21. 5. 2019

pdf.gif 

2.SA

16.5.

22. - 23. 5. 2019

pdf.gif 

Termíny písemné části maturitních zkoušek jsou jednotně stanoveny MŠMT ČR a jsou dostupné na: https://www.novamaturita.cz.

 
Informace k maturitám
Mnoho podrobných informací se lze dočíst v Maturitním zpravodaji.
 
Školní seznam literárních děl a témata ústní zkoušky 2019

Při sestavování seznamu četby použijte tento formulář word.gif, word.gif,writer.gif (ukázka částečně vyplněného seznamu)

   Hotelnictví a turismus   Gastronomie
 Školní seznam literárních děl

pdf.gif

pdf.gif

Témata pro úlohy ústní zkoušky společné části

 Hotelnictví a turismus 

 Gastronomie 

 Německý jazyk 

pdf.gif

pdf.gif

 Anglický jazyk  

pdf.gif

pdf.gif

 
Maturity ve školním roce 2018/2019

Určení nabídky, formy a termínů konání povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2019   

Ředitel Hotelové školy Mariánské Lázně, v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona č. 242/2008 Sb.; Vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. určuje nabídku, formu a termíny konání povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro jarní i podzimní zkušební období v roce 2019 takto:

Obor vzdělávání: 65 – 42 – M / 01 Hotelnictví (ŠVP - Hotelnictví a turismus)

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky
  Název    Forma    Poznámka   
_Anglický jazyk
_Německý  jazyk
  ústní zkouška
_před zkušební maturitní komisí 
Žák volí jeden cizí jazyk, jiný než ten z kterého koná zkoušku ve společné části maturitní zkoušky. Témata - Anglický jazyk
Témata - Německý jazyk 
  Ekonomická část    ústní zkouška
_před zkušební maturitní komisí 
  Soubor více předmětů:
• Ekonomika
• Účetnictví
• Cestovní ruch
• Základy práva
• Právo v podnikání
Témata - Ekonomika Témata - Účetnictví
Témata - Základy práva Témata - Právo v podnikání
Témata - Cestovní ruch
  Odborná část    maturitní práce
_a její obhajoba před zkušební maturitní komisí 
  Soubor více předmětů:
• Hotelový provoz
• Restaurační provoz
• Management a marketing
• Technologie přípravy pokrmů
• Technika obsluhy a služeb
• Učební praxe

 Témata - Maturitní práce
Témata - Maturitní práce 

Nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky
 Název   Forma   
  Ruský jazyk  ústní zkouška před zkušební maturitní komisí  pdf.gif 
  Francouzský jazyk  ústní zkouška před zkušební maturitní komisí  pdf.gif 
  Matematika  ústní zkouška před zkušební maturitní komisí  pdf.gif 

V jarním zkušebním období se obhajoby maturitní práce a zkoušky profilové části před zkušební maturitní komisí (tj. ústní zkoušky) se konají v období od 16. května do 11. června 2019. V podzimním zkušebním období je pro zkoušky profilové části (všech forem) maturitní vyhláškou stanoveno období od 1. do 20. září 2019. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním. Obhajobu maturitní práce podle odstavce a zkoušky konané formou ústní zkoušky koná žák po úspěšném ukončení posledního ročníku vzdělávání. Žák může konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou část maturitní zkoušky úspěšně. Témata pro jednotlivé zkoušky budou zveřejněna na úřední desce nejpozději 30. září 2018.


Obor vzdělávání: 65 – 41 – L / 51 Gastronomie

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky
Název Forma Poznámka  

Ekonomická část

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Soubor více předmětů:
• Ekonomika
• Účetnictví 

pdf.gif 

pdf.gif

Odborná část teoretická  ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Soubor více předmětů:
• Hotelový provoz
• Výroba a odbyt v gastronomii

pdf.gif 

pdf.gif

Odborná část praktická  maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí 

Soubor více předmětů:
• Odborná praxe
• Práce s počítačem
• Obchodní korespondence

Témata - Maturitní práce

Témata - Maturitní práce

 
Nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky
Název Forma  
Anglický jazyk ústní zkouška před zkušební maturitní komisí pdf.gif
Německý jazyk ústní zkouška před zkušební maturitní komisí pdf.gif
Matematika ústní zkouška před zkušební maturitní komisí pdf.gif

V jarním zkušebním období se obhajoby maturitní práce a zkoušky profilové části před zkušební maturitní komisí (tj. ústní zkoušky) se konají v období od 16. května do 11. června 2019. V podzimním zkušebním období je pro zkoušky profilové části (všech forem) maturitní vyhláškou stanoveno období od 1. do 20. září 2019. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním. Obhajobu maturitní práce podle odstavce a zkoušky konané formou ústní zkoušky koná žák po úspěšném ukončení posledního ročníku vzdělávání. Žák může konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou část maturitní zkoušky úspěšně. Témata pro jednotlivé zkoušky budou zveřejněna na úřední desce nejpozději 30. září 2018.

V podzimním zkušebním období je pro zkoušky profilové části (všech forem) maturitní vyhláškou stanoveno období od 1. září do 20. září 2019. 

 
Informace k autentizačnímu kódu VPŽ

Tento kód naleznete na výpisu z přihlášky, který byl všem přihlášeným maturantům zaslán mailem. Výpis z přihlášky tvoří třetí a čtvrtou stranu tohoto dokumentu. Požadovaný kód je na třetí straně.

 
Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka byl zpřístupněn žákům 1. února 2017 na adrese vpz.cermat.cz.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo i pro letošní ročník maturitní zkoušky výsledkový portál žáka za účelem jednoduchého a efektivního způsobu poskytnutí informace o výsledcích zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky přímo maturantům.

Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na soukromou e-mailovou adresu. Více informací k výsledkovému portálu žáka naleznete zde.

 
© 2019 Hotelová škola Mariánské Lázně
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License. . . .