Hlavní stránka arrow Závěrečné zkoušky
Závěrečné zkoušky
Opravné závěrečné zkoušky - 2019

V souladu s § 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem stanovil ředitel Hotelové školy Mariánské Lázně, příspěvková organizace termíny opravných zkoušek a příslušné zkušební komise, termíny náhradních zkoušek a termíny zkoušek pro žáky, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu podle §2 odst. 5 z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku takto:

ZIMA 2019      
 

Písemná část

Praktická část

Ústní část

 

4. prosince 2019

5. - 11. prosince 2019

18. prosince 2019 

   od 8:00 hod.

 dle harmonogramu pracovišť OV

od 14:00 hod.

 
PODZIM 2019      
 

Písemná část

Praktická část

Ústní část

 

3. září 2019

4. - 11. září 2019
(4. září od 13:00 - cizí jazyk)

18. září 2019 

   od 8:00 hod.

 dle harmonogramu pracovišť OV

od 14:00 hod.

Vyhláška č. 47/2005 Sb. ze dne 18. ledna 2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem (§5, odstavec 2): Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce 1 chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

Formulář pro toto oznámení je ke stažení ZDE

(termíny uvedené v oznámení uvádějte ve tvaru: PODZIM 2019, ZIMA 2019, JARO 2020)


Studenti a absolventi: Víte, kdy musíte/nemusíte platit pojistné na sociální zabezpečení?

 
© 2019 Hotelová škola Mariánské Lázně
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License. . . .