Hlavní stránka arrow Závěrečné zkoušky
Závěrečné zkoušky
Opravné závěrečné zkoušky - 2021

V souladu s § 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem stanovil ředitel Hotelové školy Mariánské Lázně, příspěvková organizace termíny opravných zkoušek a příslušné zkušební komise, termíny náhradních zkoušek a termíny zkoušek pro žáky, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu podle §2 odst. 5 z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku takto:

PODZIM 2021      
 

Písemná část

Praktická část

Ústní část

 

2. září 2021

3. - 10. září 2021
(3. září od 13:00 - cizí jazyk)

- - - 

 

 od 8:00 hod.

 dle harmonogramu pracovišť OV

- - - 

 
ZIMA 2021      
 

Písemná část

Praktická část

Ústní část

 

 17. prosince 2021

 20. prosince 2021

- - -

 

od 8:00 hod. budova B

 budova A

- - -

Vyhláška č. 47/2005 Sb. ze dne 18. ledna 2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem (§5, odstavec 2): Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce 1 chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. 

Formulář pro toto oznámení je ke stažení ZDE

(termíny uvedené v oznámení uvádějte ve tvaru: PODZIM 2021, ZIMA 2021, JARO 2022)


Studenti a absolventi: Víte, kdy musíte/nemusíte platit pojistné na sociální zabezpečení?

 
© 2021 Hotelová škola Mariánské Lázně
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License. . . .