Hlavní stránka arrow Závěrečné zkoušky
Závěrečné zkoušky
Opravné závěrečné zkoušky - 2018

V souladu s § 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem stanovil ředitel Hotelové školy Mariánské Lázně, příspěvková organizace termíny opravných zkoušek a příslušné zkušební komise, termíny náhradních zkoušek a termíny zkoušek pro žáky, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu podle §2 odst. 5 z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku takto:

ZIMA 2018      
 

Písemná část

Praktická část

Ústní část

 

5. prosince 2018

6. - 12. prosince 2018

19. prosince 2018 

   od 8:00 hod.

 dle harmonogramu pracovišť OV

od 14:00 hod.

 

PODZIM 2018      
 

Písemná část

Praktická část

Ústní část

 

4. září 2018

5. - 10. září 2018
(5. září od 13:00 - cizí jazyk)

12. září 2018 

   od 8:00 hod.

 dle harmonogramu pracovišť OV

od 14:00 hod.

Vyhláška č. 47/2005 Sb. ze dne 18. ledna 2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem (§5, odstavec 2): Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce 1 chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

Formulář pro toto oznámení je ke stažení ZDE

(termíny uvedené v oznámení uvádějte ve tvaru: PODZIM 2018, ZIMA 2018, JARO 2019)


Studenti a absolventi: Víte, kdy musíte/nemusíte platit pojistné na sociální zabezpečení?

 
Závěrečné zkoušky - 2018

V souladu s §2 odst. 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem stanovil ředitel Hotelové školy Mariánské Lázně, příspěvková organizace termíny zkoušek a stanovil příslušné zkušební komise takto:

Červen 2018      
 

Písemná část

Praktická část

Ústní část

 

1. 6. 2018

5. - 15. 6. 2018

20. 6. 2018 - u3.F  21. 6. 2018 - u3.B 

   od 8:00 hod.

dle harmonogramu pracovišť OV

od 7:45 hod.

Jmenování zkušebních komisí 

 

Organizace závěrečných zkoušek

31. května Předání výročních vysvědčení 

  1. června

Písemná část ZZ (všichni) 
  5. června Zkouška z NJ 
  Zkouška z AJ 
  6. června  Zkouška z NJ 
  Zkouška z RJ  
5. - 15. června  Praktická část ZZ (podle rozpisu pracovišť) 
20. června  Ústní část ZZ (Čí - u3.F)
21. června  Ústní část ZZ (Ku - u3.B
22. června  Předávání výučních (14:00 hod - budova A) 

Fotografie z praktických zkoušek

 
© 2018 Hotelová škola Mariánské Lázně
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License. . . .